Naša Facebook stran

Slovenska filantropija med 25. in 31. majem 2020 že tradicionalno organizira 21. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Na Slovesni dan prostovoljstva, v ponedeljek, 25. maja, so razglasili prejemnike nazivov: Junaki našega časa (šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim prostovoljstvom), Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/-a v javni upravi, Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev ter Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 (občinam, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo).

 

Eno izmed posebnih priznanj za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju varovanja kulturne in naravne dediščine ter medgeneracijskega povezovanja v lokalni skupnosti, ki jih je komisija podelila, pa pripada Bernardki Zorko. Prostovoljsko delo opravlja večinoma v okviru Zavoda Svibna, aktivna je tudi v okviru vaške skupnosti Brezovska Gora.

 

Njene prostovoljske aktivnosti so povezane z organizacijo izobraževalnih in kulturnih dogodkov s področja varstva narave, okolja, kulturne dediščine, zdravja, samooskrbe. V letu 2019 je izvajala monitoring netopirjev v Ajdovski jami, sodelovala je v razvojno raziskovalnem projektu Varuj vodo, organizirala več kulturnih prireditev v Ajdovski jami in ob njej, več različnih izobraževanj s področja sonaravnega kmetovanja, urejala spletne strani Zavoda Svibna in Ajdovske jame. Močno si prizadeva za medsosedsko in medgeneracijsko povezovanje. S svojim delom močno prispeva k ugledu prostovoljstva na lokalni ravni in širše ter daje odličen vzor mlajšim generacijam in sodelavcem in jim tako pokaže, kako dragocen je lahko prispevek vsakega posameznika v verigi poslanstva ohranjanja in trajnostnega razvoja podeželja z namenom varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvojem turizma in ostalih trajnostnih dejavnosti na podeželju.

 

Bernardka, čestitamo! 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice