Naša Facebook stran

Zaradi razglašene epidemije je AJPES podaljšal rok za oddajo letnih poročil do 1. junija 2020.

Prav tako je potrebno do takrat oddati davčni obračun za preteklo leto na FURS. Oddati ga morajo tudi tiste organizacije, ki v preteklem letu niso opravljale nobene dejavnosti. Davčni obračun se oddaja elektronsko na posebnem obrazcu. Če davčnega obračuna ne oddate v roku, je predpisana globa za prekršek od 1.200 do 15.000 evrov za NVO in od 600 do 4.000 evrov za odgovorno osebo (zastopnika) NVO. Za društva, ki ne oddajo letnega poročila, je predpisana kazen 420 evrov za društvo in 125 evrov za odgovorno osebo (zastopnika).

 

Nevladne organizacije v javnem interesu pa morajo na pristojno ministrstvo predložiti poročilo o svojem delu za pretekli dve leti in dvoletni program bodočega delovanja do 8. junija. Ne zamudite zastavljene roke. Srečno!

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice