Naša Facebook stran

Prijava na poziv ACF Slovenija, kjer bodo sredstva podeljena organizacijam, ki bodo potrebovale »hitra sredstva« za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo nemudoma izvedeno akcijo – npr. pripravo strokovnih gradiv in predlogov, ko se sprejema nek predpis, pripravo odgovora na napade na delo organizacije, izvedba kampanje glede aktualne tematike ipd., bo možna s 1. junijem 2020.

 

Sedaj si lahko ogledate posnetek informativne delavnice za prijavitelje, ki je potekala v četrtek, 14. 5. ob 10. uri. Posnetek delavnice je opremljen tudi s podnapisi za gluhe in naglušne. 

 

Vir: CNVOS

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice