Naša Facebook stran

Vlada je 14.5.2020 preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. S preklicem epidemije se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov,  a ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. 

 

Na CNVOS-ovi strani so podrobnejše informacije o oprostitvi socialnih prispevkov, o povračilu nadomestil plač, oprostitvi najemnin ... ter tudi, kako ravnati po 1. juniju.

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice