Naša Facebook stran

Občina Brežice je na podlagi javnih razpisov sklenila pogodbe s predstavniki 155 nevladnih organizacij, katerim sofinancira izvajanje programov in projektov v skupni višini 588.000 evrov na področjih ljubiteljske kulture, drugih programov kulture, kulturnih spomenikov lokalnega pomena, športa, mladine, turističnih društev in zvez, zdravstvenega in socialnega varstva.

Najvišji delež razpisanih sredstev je namenjen za področje športa.


Pripravljajo pa na Občini tudi objavo ostalih rednih razpisov kot je javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev in javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020.

 

Vir: Občina Brežice

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice