Naša Facebook stran

Na CNVOS so pripravili obsežen statistični pregled nevladnega sektorja za leto 2015 in sicer,  koliko nevladnikov sploh je, koliko ljudi zaposlujejo, kakšni so njihovi skupni prihodki, in izračunali t. i. kazalnike razvoja NVO sektorja.

 
V 2015 je bilo aktivnih 25.975 nevladnih organizacij, kar je 2,5 % več kot leto prej. Še vedno velja, da je med NVO največ društev (kar 88 %), ostalo so zavodi (11 %) in ustanove (1 %). V zadnjih letih število NVO še naprej raste, tako jih je kar 17 % več kot leta 2009.
 
Večajo se tudi skupni prihodki NVO. Leta 2015 so imeli NVO skupaj kar 783 milijonov evrov prihodkov oz. 3 % več kot leto prej. To je hkrati že drugo zaporedno leto, ko so se prihodki povečali, tako da vpliva gospodarske krize, kot smo mu bila priča v 2013, na prihodke očitno ni več. Pričakovano imajo znotraj sektorja največ prihodkov društva (548 milijonov oz. 70 %), sledijo zavodi (225 milijonov oz. 29 %) in ustanove (10 milijonov prihodkov oz. 1 % vseh prihodkov NVO).
 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice