Naša Facebook stran
Potekel

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje, je objavila Javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020:

 

- EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 382.831,27 EUR.
- EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.264,97 EUR.
- EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 291.860,96 EUR.

 

Rok za oddajo je 18.6.2020. Razpisno dokumentacijo najdete na naši spletni strani med občinskimi razpisi.

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice