Naša Facebook stran
Potekel

Občina Krško je objavila Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v 2020 - 2. rok. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2020, t.j. tistih projektov mladih oz.za mlade , ki bodo na osnovi projektnega dela in učenja prispevali k splošnim ciljem: 
- pridobivanju različnih neformalnih znanj in poklicnih kompetenc,
- razvoju podjetnosti mladih, 
- razvoju inovativnosti mladih,
- večji družbeni aktivnosti, participiranju mladih, 
- zdravju mladih,

 

hkrati pa omogočili konkretne aktivnosti mladih na enem ali več naslednjih področjih: 
- podjetništvo, socialno podjetništvo, kooperative, co-workingi; 
- inovativni, atraktivni turistični programi na območju občine, skladni s Strategijo razvoja turizma občine Krško 2018-2022
- inovativne tehnologije, tehnična in obrtna znanja;
- varovanje okolja in varovanje virov;
- medgeneracijsko sodelovanje in podpora.

 

 

Rok za oddajo dokumentacije je 15.5.2020. Več o razpisu pa tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice