Naša Facebook stran

Rok za oddajo poročila o delu, ki ga NVO v javnem interesu sicer oddajo ministrstvu do konca meseca marca, je podaljšan.

 

NVO, ki imate z odločbo pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu, morate na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvu, ki vam je status podelilo, vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

 

Ta rok je bil na podlagi interventnega zakona (Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) podaljšan, in sicer tako, da lahko poročilo o delu, skupaj s poročilom o porabi sredstev in programom bodočega delovanja (vse za dve leti) oddate vse do razglasitve konca epidemije in še osem dni po tem.

 

žVir: CNVOS

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice