Naša Facebook stran

Čas epidemije koronavirusa lahko močno zmanjša število kadra znotraj socialno varstvenih zavodov (domovi za starejše, posebni domovi). Ljudje so tam nastanjeni 24 ur na dan, čas epidemije pa njihovih potreb ni zmanjšal.

 

Na Slovenski filantropiji in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ne želijo, da bi se zaradi koronavirusa zmanjšala kvaliteta oskrbe ljudi.

Za njih je trenutno dobro poskrbljeno. V primeru velikega upada zaposlenih v zavodih (zaradi bolezni) pa je potrebno reagirati hitro. Prostovoljsko delo ne predstavlja dolgoročne rešitve pomanjkanja kadra, ampak samo hitri »krizni« odziv.

 

Vsi zainteresirani posamezniki vabljeni k registraciji. Glede na potrebe posameznih zavodov vas bodo povabili k sodelovanju. 

 

Pomoč, ki se bo morebiti potrebovala, je naslednja:
• Pomoč pri delitvi hrane.
• Postiljanje in preoblačenje postelj.
• Transport materiala in odpadkov.
• Posamični sprehodi stanovalcev.

 

V primeru zares izredne situacije se iščejo tudi ljudje, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni.

 

V skrbi za čim boljše zagotavljanje zdravja vseh vključenih, k prostovoljski pomoči vabljeni tisti do 55 let, ki niste (bili) v stiku z okuženimi ali drugimi bolnimi osebami in nimate znakov okužbe z novim korono virusom

.

Ne iščejo se prostovoljci za enkratne obiske, pogovore, prostočasna druženja, temveč tisti, ki se lahko zavežete k sodelovanju na daljši rok (teden ali 14 dni). 

 

Prostovoljsko delo bo potekalo na organiziran način, zagotovljena bo določena podpora. Od prostovoljcev se pričakuje odgovornost, zavzetost in spoštovanje navodil, da s tem ne ogrozite zdravja sebe, drugih zaposlenih in varovancev.

 

Svojo pripravljenost za pomoč lahko izkažete z izpolnitvijo obrazca na povezavi.

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice