Naša Facebook stran
Potekel

Da ne spregledate, najprej navajamo in izpostavljamo informativno delavnico v zvezi s tem razpisom, ki bo v sredo 11. marca 2020 ob 18. uri v sejni dvorani »A« na Občini Krško.  


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tistih mladinskih projektov za leto 2020, ki bodo  na osnovi projektnega dela in učenja prispevali k splošnim ciljem: 

 • pridobivanju različnih neformalnih znanj in poklicnih kompetenc,
 • razvoju podjetnosti mladih,
 • razvoju inovativnosti mladih,
 • večji družbeni aktivnosti,
 • udeleževanju mladih,
 • zdravju mladih,

 

hkrati pa omogočili konkretne aktivnosti mladih na enem ali več naslednjih področjih:

 • podjetništvo,
 • socialno podjetništvo,
 • kooperative,
 • co-workingi;
 • inovativni, atraktivnih turističnih programih na območju občine, skladni s Strategijo razvoja turizma občine Krško 2018-2022;
 • inovativne tehnologije,
 • tehnična in obrtna znanja;
 • varovanje okolja in varovanje virov;
 • medgeneracijsko sodelovanje in podpora.

 

Ob navedenem naj se v projektih mladim omogoči aktivno sodelovanje ter ob tem zagotavlja dostopnost za ranljive skupine mladih (ženske, mladi brezposelni, mladi invalidi, mladi priseljenci) in trajnostni učinki po zaključku projekta.

Kandirati je mogoče v okviru naslednjih sklopov:

 

 

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije

 

Rok za oddajo: 6.4.2020

 

Stran razpisa: razpis

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice