Naša Facebook stran

Program socialne aktivacije, ki ga izvajajo na Ljudski univerzi Krško, je namenjen krepitvi socialni vključenosti udeležencev, povečati njihove zaposlitvene možnosti, dvigu motivacije in krepitvi obstoječih in pridobitvi novih socialnih kompetenc ter spopadanju z ovirami, ki so jih privedle v socialno izključenost.

 

Zavod Dobra družba je bil povabljen, da udeležencem programa socialne aktivacije predstavi nevladni sektor. Razjasnili smo jim, kaj vse sodi pod pojem nevladna organizacija, kakšna paleta možnosti se odpira z vključevanjem v dejavnosti kakšne takšne organizacije, kakšne so dobrobiti delovanja v njej in kako so te organizacije pomembne za lokalno okolje in izboljšanje kakovosti življenja v njem.

 

Predstavili smo tudi našo organizacijo in našo vlogo stičišča za nevladne organizacije v Posavju. Kako mi vplivamo na same organizacije, kako vplivamo na pomembne odločevalce za boljše pogoje delovanja nevladnih organizacij in kako z njimi obojimi skupaj gradimo lepše okolje tako za nevladne organizacije kot tudi za prebivalce.

 

Po predstavitvi smo ugotovili, da smo jim razjasnili kar nekaj pojmov: pojem nevladne organizacije, kaj je prostovoljstvo in kako se lahko tudi oni sami vključijo in sodelujejo v tem sektorju. S tem smo jim predstavili oziroma pokazali še eno možnost, ki vodi iz socialne izključenosti.

 

Obisk je bil zelo koristen in prijeten 😊

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice