Naša Facebook stran

Vpis v Register dejanskih lastnikov pri Ajpesu je obvezen tudi za nevladne organizacije.

 

Od novembra 2017 je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki zahteva od evropskih članic, da vzpostavimo poseben register pravnih oseb, kjer evidentiramo tako imenovane dejanske lastnike.

 

Za društva in zavode velja, da se kot njihovi dejanski lastniki štejejo njihovi zastopniki: predsedniki društev in direktorji zavodov. Pri ustanovah se kot dejanski lastnik ustanove šteje njen ustanovitelj ali skrbnik.

 

Postopek:

Nevladne organizacije moramo dejanske lastnike, kot opredeljeno zgoraj, same vpisati v poseben Register dejanskih lastnikov pri AJPES-u. Kljub temu da je zakonsko določeno, kdo dejanski lastniki so, moramo organizacije to tudi same aktivno potrditi in podatke vpisati.
Vpis podatkov poteka preko spleta. Nevladne organizacije, ki imajo digitalni certifikat, lahko podatke v register vpišejo same. Če certifikata nimate, lahko za vpis podatkov pooblastite drugo organizacijo, npr. računovodski servis, ki takšen certifikat ima. Najverjetneje pa bodo potrebna nova pooblastila, saj gre za novo javno storitev.

 

Več o registru dejanskih lastnikov na spletni strani: AJPES

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice