Naša Facebook stran
Potekel

Predmet javnega financiranja je izbor programov javnih del, ki so v letu 2020 v javnem interesu in sofinanciranje programov javnih del, kijih je objavil Zavod RS za zaposlovanje v Katalogu programov javnih del za leto 2020.

Povabilo je odprto od do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 24. 4. 2020 do 11.00 ure, kar je predviden končni rok za predložitev ponudbe (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne).
Prvo odpiranje vlog bo 10. 1. 2020 ob 11.00 uri, vsa nadaljnja bodo vsak petek ob 11. uri v obdobju roka.

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice