Naša Facebook stran

Predstavljate si, da ste mlado dekle, mlad fant, živite v podeželski občini s slabimi 1.500 prebivalci. Uživate vse prednosti življenja na vasi, večji mir, čistejši zrak, povezanost skupnosti. Ob tem pa naraščajo vaši interesi po vsem mogočem, v vas se pretakata mladostniška strast in pogum za preizkušanje novih svari. Še nepolnoletni ste odvisni od prevoza, saj javni prevoz ni pisan na kožo, da vas pelje na aktivnosti v okoliške kraje kot so Brežice, Krško, Šmarje pri Jelšah... Življenje v manjši občini ima prednosti pa tudi slabosti. Tako rekoč se skoraj vsi med seboj poznajo, zato je uveljavljanje novih idej in pristopov lahko skupini mladih v veliko večji izziv in z več ovirami kot je to v večjih sredinah. Veliko bolj preprosto se je z različnostjo boriti v urbanih sredinah. Za premikati meje in delati prepih v glavah ljudi v manjšem vaškem okolju – za to je potreben pogum, inovativnost in energija mladih, vse to kar ima Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli.

 

In ko so se v Bistrici ob Sotli našli takšni mladi, ki so si želeli raziskovati in si širiti obzorja, občasno pokukati v svet in pritegniti tudi druge v svoj kraj.

 

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1999 kot spontana posledica neformalnega druženja mladih okoli in v prostoru Kluba Metulj, ki je kasneje postal sedež društva in njegova redna dejavnost. Ta prostor pa ni služil le kot klubski in prostor za srečanja, v njem so se odvijala predavanja, konference in vse vrste programov, ki so jih mladi pripravljali za mlade.

 

Kot večina mladih pa so se srečavali s predsodki, majhnostjo, zaprtostjo in z vsemi klasičnimi težavami majhnih, podeželskih občin. A vse so jih uspešno presegli. Veliko energije so vložili v delo s svojimi krajani, približevali so se jim z različnimi vsebinami in jih na koncu osvojili s svojimi dosežki na vseh možnih področjih. Vendar še dan danes sami stavijo na mladinsko delo in ga izpostavljajo kot osnovo za vse ostale programe in aktivnosti.
Svojo zgodovino najbolj zgovorno popisujejo na svoj spletni strani: http://www.klub-metulj.org/o-mc-metulj/zgodovina/

 

 

V letu 2006 se je ob podpori lokalnih oblasti pričela temeljita prenova in razširitev prostorov. Kmalu za tem je društvo pridobilo status mladinskega centra na razpisu Urada RS za mladino. S tem se je obogatilo področje delovanja društva, ki v želji po izboljševanju kvalitete življenja mladih v občini in njeni okolici, sedaj prebivalcem kraja poleg izbranega kulturnega programa ponuja še obilo drugih dogodkov. Od začetku leta 2012 ima društvo tudi status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, saj s svojim delovanjem:
- zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela,
- izvaja mednarodne in nacionalne projekte z namenom opremljati mlade iz lokalnega in širšega okolja z novimi izkušnjami in znanji (ki jih tudi beležijo), povečevati strpnost in sprejemanje drugačnosti, negovati trajnosten in ekološki odnos do narave in nuditi priložnost vsem, ne glede na zdravstvene, ekonomske, izobrazbene ali kakšne druge ovire,
- deluje na področju servisnih in podpornih dejavnostih, drugim lokalnim društvom, organizacijam, mladim in drugim posameznikom nudijo svetovalno, učno, organizacijsko in tehnično podporo,
- razvija in izvaja programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja,
- spodbuja razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov,
- izvaja, spodbuja in promovira mobilnost mladih, prostovoljno mladinsko delo, inovativnost in kulturno ustvarjalnost, aktivno državljanstvo, socialno vključenost neorganizirane mladine, raziskovalno delo mladih in se povezujejo na mednarodni ravni.

 

Poleg pestrega klubskega programa (predvsem koncerti za mlade), ki je še vedno srce njihove organizacije, izvajajo še: neformalno izobraževanje mladih, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, projekte mobilnosti mladih, dobrodelnost in prostovoljstvo.

 

Društvo ima izkušnje z večnacionalnimi projekti in mladinskimi izmenjavami, veliko pozornost namenjajo ozaveščanju iz področja ekologije ter projektom, ki poudarjajo vidik samooskrbe:
1. Semena prihodnosti - spodbujanje podjetništva mladih
2. Dediščina na sodoben način" (Comenius regio partnership)
3. Evropska reka
4. Rock ob Sotli
5. Rast(išče) sreče

 

V letu 2019 je občina društvu zaupala v upravljanje tudi mladinski hostel Gabronka, ki je poleg hostla tudi prostor za zanimive dogodke, razstave, društvo je že poskrbelo tudi za unikatno ureditev prostora na prostem, ki je namenjen prebivalcem kraja ter turistom in popotnikom. Mladi so v prvi polovici leta idejo dodelali v podrobnosti. S pomočjo krajinske arhitektke ter mentorice na projektu, Milene Kunej, so izdelali prostorski načrt, ki je predvidel mesto postavitve različnih elementov, kot so rože, gugalnica, mize, potka, glasbeni instrumenti za otroke, šolska tabla, ograja, visoke grede, kompostnik ...

 

Društvo je s svojim delovanjem pomembno prispevalo in še prispeva k uveljavljanju mladinskega dela, pri tem upošteva vsa načela mladinskega dela. Za mlade Bistričanke in Bistričane pomeni vir informacij, širitve znanja in obzorij, možnost mednarodnih izkušenj, možnost kreativnega izražanja, pomeni dragocenega sopotnika pri njihovem razvoju. Zato so si vsekakor zaslužili Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja. Zasluženo! Čestitamo.

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice