Naša Facebook stran

Na podlagi dopisa Ministrstva za javno upravo Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Kandidate lahko predlagajo samo nevladne organizacije, ki imajo status prostovoljske organizacije v skladu z 9. členom Zakona o prostovoljstvu.

Vsaka prostovoljska organizacija lahko v postopku predlaga največ enega kandidata.

Prijavni obrazec, naslov ter ostale informacije o postopku najdete na spletni strani Slovenske filantropije. Zbiranje prijav se zaključi 18. novembra 2019.

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice