Naša Facebook stran
Potekel

Projekt Rastimo skupaj, ki ga izvajata Mladinski svet Slovenije in Urad RS za mladino v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami, je osredotočen na informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja.


Na regijskem dogodku, ki bo potekal v petek, 27.9.2019 ob 16. uri na Gradu Sevnica, bo poudarek na informiranju mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z mladimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni oz. e-participaciji mladih. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks vključevanja mladih v procese odločanja, portal mlad.si ter prispevek z naslovom: Se slišimo? Komuniciranje občine z mladimi in mladih z občino. Na regijskem dogodku bo potekala tudi delavnica na temo informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja. Predlogi za spremembe v regiji in občinah, ki bodo nastali na delavnici, bodo predstavljeni odločevalcem na okrogli mizi.

 

Na dogodek se prijavite preko spletne prijavnice.

 

Več o projektu Rastimo skupaj si lahko preberete na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije.

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice