Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo že deveto skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2018

 

V letu 2018 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 1.822 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 1.660 prostovoljskih organizacij in 162 organizacij s prostovoljskim programom. Analiza je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 244.304, opravili pa so 9.903.798 ur prostovoljskega dela.

 

V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2018 skupno število prostovoljcev 10.154, medtem ko je bilo v letu 2017 skupno število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 3.626. Iz podatkov je razvidno, da je močno naraslo število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih).

 

V okviru prostovoljskih organizacij je bilo v letu 2018 opravljenih 9.707.716 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih 196.082 prostovoljskih ur. Iz zbirnih podatkov je tako razvidno, da je tudi število opravljenih prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo.

 

Iz analize podatkov za leto 2018 je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, torej prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, upadlo, povečalo pa se je število opravljenih prostovoljskih ur.

 

Največ prostovoljskih ur na prostovoljca opravijo v Pomurski (63,4), Gorenjski (61,3) in Osrednjeslovenski regiji (60,9). Naslednja pa je Posavska regija (56,6).

  

Poročilo si celoti lahko preberete na tej povezavi.

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice