Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep pobratenja mest« za leto 2019

 

Razpis je namenjen Občinam in združenjem, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi in bi želeli vzpostaviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog.

 

Upravičeni prijavitelji: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; druge ravni lokalnih/regionalnih organov; zveze/združenja lokalnih organov; nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe

 

Rok za oddajo: 1.3.2019

 

Stran razpisa: razpis

 

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice