Naša Facebook stran

Javni razpis za sofinanciranje programov obvladovanja demence in za duševno zdravje kmečkega prebivalstva v letih 2024, 2025 in 2026

 

Namen javnega razpisa Ministrstva za zdravje je sofinanciranje programov obvladovanja demence in za duševno zdravje kmečkega prebivalstva v letih 2024, 2025 in 2026, ki je ločen po sklopih:
 
Sklop A – Izboljšati dostopnost do storitev in programov za obvladovanje demence ter razvoj demenci prijaznih okolij.
 
Sklop B – Krepitev psihosocialne podpore za dobro duševno zdravje kmečkega prebivalstva, dvig pismenosti o duševnem zdravju ter opolnomočenje kmečkega prebivalstva za zmanjšanje tveganega vedenja.
 
Glavni cilji razpisa Sklopa A so:
– širitev in nadgradnja programov in storitev nevladnih organizacij za obvladovanje demence v lokalnih okoljih,
– destigmatizacija in blaženje posledic bolezni demence za osebe z demenco in njihove svojce.
 
Glavni cilji razpisa Sklopa B so:
– razvoj novih programov in storitev psihosocialne podpore v lokalnih okoljih za krepitev duševnega zdravja kmečkega prebivalstva,
– izboljšanje pismenosti kmečkega prebivalstva o duševnem zdravju.
 
Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije
 
Rok za prijavo: sklop A - 25. 7. 2024 do 12. ure, sklop B - 10. 9. 2024 do 12. ure.
 
Stran razpisa: razpis
 
 
Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice