Naša Facebook stran

Javni razpis za zeleni prehod v kulturi (JR-ZPK-2024-2026)

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kulturo je sofinanciranje projektov za zeleni prehod v kulturi med letoma 2024 in 2026. Razpis je razdeljena na dva sklopa – sklop A in sklop B.

  • Sklop A je namenjen sofinanciranju pilotnih projektov, ki vključuje izvedbo pilotnih aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa kulturnih organizacij, razvoj upravljavskih modelov za okoljsko nevtralne kulturne organizacije, svetovalno-informacijske aktivnosti o zelenem prehodu za kulturne organizacije, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov o uvajanju zelenih praks v kulturi, uporabo novih tehnologij za zeleni prehod v kulturi ter razvoj rešitev za trajnostno mobilnost pri obiskovanju kulturnih dogodkov.
  • Sklop B je namenjen sofinanciranju projektov za večjo podnebno nevtralnost in okoljsko vzdržnost obstoječih večdnevnih dogodkov v kulturi ali programskih ciklov.

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije s področja kulture

 

Rok za prijavo: 22.7.2024

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice