Naša Facebook stran

Javni razpis za ukrep 3 Pomoč za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja za leto 2024

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis, katerega namen je pomoč za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja je sofinanciranje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij, strojnih krožkov, priznanih rejskih organizacij in organizacije, ki povezuje kmete v sindikat kmetov, in ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

 

Rok za prijavo: 15.7.2024

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice