Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je izvedba projekta na področju razvoja in krepitve digitalnih kompetenc za digitalno državljanstvo v kontekstu vzgoje in izobraževanja.

 

Cilji javnega razpisa so:

  • Razvijati kompetence s poudarkom na digitalnem državljanstvu v kontekstu vzgoje in izobraževanja.
  • Preizkusiti in ovrednotiti vsebine in pristope za razvijanje in krepitev kompetenc s poudarkom na digitalnem državljanstvu pri vodstvenih in strokovnih delavcih, učečih se in starših.
  • Pripraviti predlog referenčnega okvira za razvijanje digitalnega državljanstva v kontekstu vzgoje in izobraževanja.

Ciljne skupine: Vodstveni in strokovni delavci vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva, otroci, učenci, dijaki, starši in skrbniki, raziskovalci na področju izobraževanja, oblikovalci izobraževalnih politik.

 

Upravičeni prijavitelji: javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi, osnovne šole, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, društva in drugi zasebni neprofitni zavodi, ki delujejo na področju izobraževanja

 

Rok za prijavo: 28.6.2024

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice