Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+

 

Predmet javnega razpisa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (VGC+), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam.

 

Upravičeni prijavitelji: pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), ki ima na dan prijave v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti

 

Rok za prijavo: 15.4.2024

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice