Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024

 

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:

 

 • Obštudijske športne dejavnosti
  • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti;
  • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni;
  • Tekmovanja pod okriljem FISU in EUSA

 

 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
  • Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;

 

 • Vrhunski šport:
  • Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc;
  • Priprave in nastopi reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih;
  • Sklad za vrhunske športnike;

 

 • Šport invalidov:
  • Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez;
  • Državna prvenstva na področju športa invalidov;

 

 • Športna rekreacija:
  • Celoletni športno rekreacijski programi na nacionalni ravni;

 

 • Šport starejših:
  • Športno družabne medgeneracijske prireditve;

 

 • Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
  • Spremljanje pripravljenosti športnika;
  • Razvoj diagnostike v športu;
  • Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov;

 

 • Delovanje športnih organizacij:
  • Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez;
  • Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja;
  • Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez;
  • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije;
  • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti;
  • Delovanje zamejskih športnih zvez;

 

 • Mednarodna dejavnost v športu
  • Članarine svetovnim in evropskim zvezam;

 

 • Javno obveščanje o športu:
  • Javno obveščanje v športu;

 

 • Športno obnašanje:
  • Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja in preprečevanja nepravilnosti in zlorab v športu;

 

 • Preprečevanje dopinga v športu;
  • Dopinška testiranja na nacionalni ravni;
  • Nacionalna kampanja o zlorabi dopinga v tekmovalnem in rekreativnem športu.

 

Upravičeni prijavitelji: izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu ZŠpo-1 

 

Rok za prijavo: 11.3.2024

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice