Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024: javni ter razvojni socialnovarstveni programi

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva  za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

 

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

  • preprečevanja nasilja,
  • zasvojenosti (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti),
  • duševnega zdravja,
  • brezdomstva (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine),
  • otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju,
  • starejših, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju,
  • podpornega bivanja invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanja samostojnega življenja invalidov,
  • socialnega vključevanja Romov,
  • specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj (če le-ta ni zagotovljena s preostalimi socialnovarstvenimi programi) in
  • drugih področjih, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč.

Upravičeni prijavitelji: pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje

 

Rok za prijavo: za javne socialnovarstvene programe je 11. december 2023, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 18. december 2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice