Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine v letu 2024

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kulturo je (so)financiranje kulturnih projektov, namenjenih varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine posebnega pomena ter tistih projektov varovanja in oživljanja nesnovne kulturne dediščine, ki so neogibno nujni in zahtevajo takojšnjo izvedbo.

 

Javni razpis se nanaša na projekte zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, ki prispevajo k varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine, in ki:

  • podpirajo dejavnosti nosilcev nesnovne dediščine in/ali mreženje nosilcev,
  • širijo znanja in spretnosti nosilcev pri varovanju in oživljanju nesnovne dediščine, to je praks, predstavitev, izrazov, znanj in veščin nesnovne dediščine, predvsem z njihovim prenosom na mlade,
  • razvijajo zavest o nesnovni in z njo povezani snovni dediščini v javnosti,
  • sodelujejo v mednarodni dejavnosti na področju nesnovne dediščine,
  • izdajajo priročnike, vodiče, primere dobrih praks in sorodno gradivo kot podporo dejavnostim iz zgornjih alinej.

Upravičeni prijavitelji: nevladna organizacija, ki združuje predstavnike poklicev ali ljubitelje, ki so evidentirani nosilci nesnovne dediščine, ali javni zavod

 

Rok za prijavo: 18.12.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice