Naša Facebook stran

Interreg SLO-HR: Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega

 

V okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška je objavljen Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega za prednostno nalogo 3: Dostopna in povezana regija, specifični cilj 6.3.: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people).

 

Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programskem obdobju 2021-2027, ki krepijo medsebojno zaupanje in razumevanje med ljudmi, ki živijo na obmejnem območju s spodbujanjem izvedbe skupnih čezmejnih dogodkov, medgeneracijskega sodelovanja ter skupnega učenja in ozaveščanja. 

 

Program se izvaja na osnovi odprtih javnih razpisov, kar pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so na voljo sredstva. Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. 

 

Upravičeni prijavitelji: NVO

 

Prvi rok za predložitev vlog je 31. januar 2024, ob 12. uri.

 

Stran razpisa: Razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice