Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

 

Predmet javnega razpisa Urada RS za mladino je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah, kjer se bo mlade v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter se jim nudilo svetovalno pomoč in podporo.

 

Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju. Ciljna skupina javnega razpisa so mladinski delavci (sklop A) in mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let (sklop B).

 

Upravičeni prijavitelji: organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali s 7. členom ZNOrg

 

Rok za prijavo: 11.12.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice