Naša Facebook stran

Od 2. novembra 2023 se lahko nevladne organizacije prijavite na razpis, na katerem si lahko zagotovite finančna sredstva za različne akcije, namenjene obrambi evropskih vrednot.

 

To so lahko različne komunikacijske, pravne, zagovorniške in druge akcije, s katerimi se želi organizacija odzvati na trenuten dogodek ali izziv ali opozoriti na trenutno stanje v družbi oziroma izkoristiti trenutne priložnosti za oblikovanje politik in predpisov, spremembe zakonodaje ali nasprotovanje načrtovanim politikam/predpisom na lokalnem, nacionalnem ali EU nivoju.

 

Javni poziv bo odprt do 30. junija 2025

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice