Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024

 

Predmet razpisa Fundacije za šport je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 3.050.000 EUR.

 

Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na:

  • energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov;
  • trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport;
  • novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa;
  • gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.

Upravičeni prijavitelji: izvajalci letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki so lastniki športnih objektov ali izvajalci, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem in zagotovilom lastnika oz. solastnikov športnega objekta

 

Rok za prijavo: 13.11.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice