Naša Facebook stran
Potekel

Ponovitev razpisa za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2023

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo ponovitev razpisa za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2023. 

 

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Razpisane nagrade in priznanja:

 • nagrada za življenjsko delo,
 • nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
 • priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
 • skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

Upravičeni prijavitelji: 

Predloge kandidatov za nagrade in priznanja lahko vložijo:

 • socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
 • nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
 • Socialna zbornica Slovenije,
 • Fakulteta za socialno delo,
 • mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
 • drugi posamezniki,
 • druge domače in tuje pravne osebe.

 

Rok za prijavo: 10.11.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice