Naša Facebook stran

Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

 

Upravičeni prijavitelji: čebelarska društva

 

Rok za prijavo: rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija 2024 do 15. ure

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice