Naša Facebook stran

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

 

Upravičeni prijavitelji: čebelarska društva

 

Rok za prijavo: rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija 2024 do 15. ure

 

Stran razpisa: razpis

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice