Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja v letu 2024

 

Predmet projektnega razpisa Ministrstva za kulturo je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja, ki so v javnem interesu in nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi in drugih ustvarjalcev na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja ter zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo ter spodbujanju razvoja perspektivnih mladih ustvarjalcev.

 

Ministrstvo na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja razpisuje tri podpodročja: podpodročje »organizacija razstavnih in festivalskih projektov«, podpodročje »avtorski projekt« ter podopodročje »avtorski projekt mladega avtorja«.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti prijavljeni na ta razpis niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25

 

Rok za prijavo: 6.11.2023

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice