Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2024

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kulturo je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu ter so prepoznani kot vrhunski in nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi na področju intermedijskih umetnosti in zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo ter spodbujanju razvoja uveljavljajočih se  perspektivnih ustvarjalcev.

 

Ministrstvo v okviru javnega razpisa na področju intermedijskih umetnosti razpisuje štiri podpodročja:

  • produkcija intermedijskega projekta
  • postprodukcija na referenčnih prizoriščih v Sloveniji in mednarodnem prostoru
  • avtorski projekti samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb
  • avtorski projekt mladega avtorja

Upravičeni prijavitelji: nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti prijavljeni na ta razpis niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25

 

Rok za prijavo: 6.11.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice