Naša Facebook stran
Potekel

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025

 

Javni poziv Urada RS za mladino je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025, ki ga na podlagi ZJIMS izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:

  • avtonomija mladih,
  • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
  • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
  • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
  • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
  • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
  • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
  • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
  • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Upravičeni prijavitelji: organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali 7. členom ZNOrg

 

Rok za prijavo: 30.10.2023

 

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice