Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2024

 

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kulturo je sofinanciranje projektov, ki s pomočjo kulturno-umetniške ponudbe različnih zvrsti in dodatnih izobraževalnih dejavnosti krepijo jezikovne zmožnosti v slovenščini oziroma v prilagojenih načinih sporazumevanja, pri čemer so predmet financiranja izobraževalne dejavnosti, in ne produkcija kulturno-umetniških vsebin (izjema so prilagoditve teh vsebin v smislu dostopnosti).

 

Projekti so namenjeni skupinam oseb, ki zaradi različnih oviranosti in specifičnih okoliščin težje krepijo svoje sporazumevalne zmožnosti in tudi težje dostopajo do kulturno-umetniške ponudbe v Republiki Sloveniji (1. osebe, ki potrebujejo prilagojene načine sporazumevanja, 2. osebe, za katere je slovenščina drugi ali tuji jezik, 3. osebe z nižjo izobrazbeno ravnjo oziroma nižjim socialno-ekonomskim položajem). Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki jih bo prijavitelj izvajal vsaj v 4 statističnih regijah od 12 oziroma bo v projekt vključil ciljne skupine vsaj iz 4 statističnih regij od 12.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije s področja kulture

 

Rok za prijavo: 6.11.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice