Naša Facebook stran

Impact4Values: Javni poziv za izvedbo akcij za obrambo evropskih vrednot 

 

Glavni namen javnega poziva je podpreti organizacije pri nujnih zagovorniških, pravnih, komunikacijskih in drugih akcijah (npr. odziv v medijih, protesti, zbiranje podpisov, priprava amandmajev ipd.), ki so načrtovane kot takojšen odziv na različne izzive (npr. zaščita EU vrednost in temeljnih pravic, pritiski odločevalcev na delovanje NVO), ter podpora aktivnostim, ki so načrtovane kot priložnost (oblikovanje politik ali predpisov) z namenom pozitivnega vplivanja tako na lokalno kot nacionalno in EU raven (npr. volitve v evropski parlament, promocija EU vrednot).

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije v Sloveniji in na Hrvaškem

 

Rok za prijavo: do 30.6.2025 oziroma do porabe sredstev.

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice