Naša Facebook stran
Potekel

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2023

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nagrade in priznanja podeljuje enkrat letno kot posebno oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

 

Razpisane nagrade in priznanja:

 • nagrada za življenjsko delo,
 • nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
 • priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
 • skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

Predloge kandidatov za nagrade in priznanja lahko vložijo:

 • socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
 • nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
 • Socialna zbornica Slovenije,
 • Fakulteta za socialno delo,
 • mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
 • drugi posamezniki,
 • druge domače in tuje pravne osebe.

Rok za oddajo predlogov: 2.8.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice