Naša Facebook stran
Potekel

Javni poziv za sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige za leto 2022

 

Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in financiranje projektov digitalizacije na področju knjige v letu 2022. Namen poziva je spodbujanje subjektov s področja knjige k digitalni nadgradnji poslovanja oz. posameznih poslovnih delov, posebej spletnih strani in spletnih knjigarn, z namenom optimizacije poslovanja in storitev ter večanja prepoznavnosti založniškega in knjigotrškega sektorja v spletnem okolju.

Projekti digitalizacije bodo financirani na naslednjih področjih:

- digitalizacija poslovanja (nakup administrativnih, poslovnih, računovodskih ipd. programov);
- nadgradnja obstoječe spletne strani;
- nadgradnja obstoječe spletne knjigarne;
- vzpostavitev nove spletne knjigarne založnika ali več založnikov;
- najem AI orodij za strojno branje oz. produkcijo zvočnih knjig.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti na področju knjige v Republiki Sloveniji in/ali zamejstvu

 

Rok za oddajo: do porabe sredstev, vendar najdlje do 15.9.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice