Naša Facebook stran
Potekel

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2022

 

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

 

Razpisane nagrade in priznanja:

- nagrada za življenjsko delo,
- nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
- priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
- skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi - - - socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije

 

Rok za oddajo: 22. 7. 2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice