Naša Facebook stran

6. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

 

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Namen ukrepa po tej uredbi je odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

 

Upravičeni prijavitelji: nosilec kmetijskega objekta

 

Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice