Naša Facebook stran
Potekel

Javni ciljni poziv MK za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti v letu 2021

 

Predmet javnega poziva Ministrstva za kulturo je zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti v tujini prek osrednjih umetniških sejmov v Evropi in vključevanja v najpomembnejše razstavne in festivalske dogodke na mednarodni ravni.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne kulturne organizacije

 

Rok za prijavo: poziv se začne 24. 6. 2021 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 30. 9. 2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice