Naša Facebook stran
Potekel

Javni poziv JSKD za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2021

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture, in sicer: - sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti, - sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti, - sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne kulturne organizacije, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS

 

Rok za prijavo: poziv se začne 28. 6. 2021 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. 8. 2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice