Naša Facebook stran
Potekel

Javni poziv JSKD za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2021

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov. Cilj javnega poziva je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe mladinske kulturne dejavnosti.

 

Upravičeni prijavitelji: društva in zasebni zavodi

 

Rok za prijavo: poziv se začne 28. 6. 2021 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. 8. 2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice