Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22

 

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2021/22.

 

Sredstva: 34.500,00 EUR

 

 

Upravičeni prijavitelji: 

  • nacionalne panožne športne zveze (športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije                                      Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez)
  • subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze                        skupaj z njo strokovno pripravljali, koordinirali in vodili program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo,
  • pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in športu invalidov vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.

 

Rok prijave: 9.4.2021

 

 

Stran razpisa: Razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice