Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za 4. ukrep: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2021

 

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

 

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 10.000 EUR.

Upravičeni prijavitelji: nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva

 

Rok prijave: 2.4.2021

 

Stran razpisa: Razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice