Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2021

 

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 291.000 EUR. Od tega za namen A 150.000 EUR, namen B 106.000 EUR, namen C 25.000 EUR in namen Č 10.000 EUR.

 

Upravičeni prijavitelji: 

 

  • nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje: društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov in deluje na celotnem območju Republike Slovenije
  • priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
  • nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno na področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije 

 

Rok prijave: 2.4.2021

 

Stran razpisa: Razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice