Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranja na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2021

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,

v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B.

 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 evrov. Od tega za namen A do višine 29.000 evrov in za namen B do višine 25.000 evrov.

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije.

 

Rok prijave: 2.4.2021

 

Stran razpisa: Razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice